Zarządzenie nr ORo.0050.343.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Jana Sabały, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.