Zarządzenie nr ORo.0050.337.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy Placu Noblistów Śląskich, przeznaczone do oddania w użyczenie do dnia 31 grudnia 2020 r.