Zarządzenie nr ORo.0050.333.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2020 r. w układzie zadaniowym