Informacja międzysesyjna za okres od 22.04.2020 r. - 20.05.2020 r.