Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu rekompensatę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19