Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/435/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 kwietnia 2017 r.  w sprawie kryteriów przyjmowania do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych