Zarządzenie Nr ORo.0050.297.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami