Zarządzenie nr ORo.0050.294.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2020 roku zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19