Zarządzenie Nr ORo.0050.287.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 1, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.