Zarządzenie Nr ORo.0050.281.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych powiatowych drogi łączącej ul. Podmiejską z ul. Pod Lipami w Piekarach Śląskich oraz ustalenia jej przebiegu.