Data posiedzenia:
2020-04-02

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
6. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 r.
7. Zamknięcie obrad.