Zarządzenie Nr ORo.0050.275.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr ORo.0050.451.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Piekary Śląskie