Zarządzenie Nr ORo.0050.274.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz innych fakultatywnych zadań w 2020 roku.