Zarządzenie Nr ORo.0050.256.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, zabudowaną, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Szpitalnej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat