Informacja międzysesyjna za okres od 25.03.2020 r. - 21.04.2020 r.