Zarządzenie Nr ORo.0050.247.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.