Rejestr instytucji kultury

Nazwa Rejestru: Ewidencja (rejestr) instytucji i placówek kulturalnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury

Dostęp: Jawny

Opis: Rejestr zawiera wykaz instytucji kultury znajdujących się w mieście Piekary Śląskie

Miejsce prowadzenia : Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Żwirki 23A, Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, parter, pok. nr 2, Tel. 32 77 61 471.


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Piekary Śląskie.

Stan na dzień 8 czerwca 2017r.

 

Nr wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru / Daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikające ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

9 marca 1992r.

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich

MDK

ul. Bytomska 73

41-940

Piekary Śląskie

Gmina

Piekary Śląskie

-

Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 14 sierpnia 1970 r.

Uchwała Nr XXXIV/372/09z dnia 26.lutego 2009r.w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 73

2

9 marca 1992r.

Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich

DDK

ul. Roździeńskiego 99 41-946

Piekary Śląskie

Gmina

Piekary Śląskie

-

Uchwała Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich Nr XX/158/92 z dnia 24 stycznia 1992 r.

Uchwała Nr XXXIV/373/09z dnia 26.lutego 2009r.w sprawie nadania statutu Dzielnicowemu Domowi Kultury w Piekarach Śląskich ul. Roździeńskiego 99

3

23 maja 1997r.

Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich

OK „Andaluzja”

ul. Oświęcimska 45 41-947

 Piekary Śląskie

Gmina

Piekary Śląskie

-

Uchwała Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich Nr XXXIV/186/97 z dnia 22 maja 1997r.

Uchwała Nr XXXIV/374/09z dnia 26.lutego 2009r.w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich ul. Oświęcimska 45

4

9 marca 1992r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

MBP

ul. Kalwaryjska 62 d 41-940

 Piekary Śląskie

Gmina

Piekary Śląskie

-

Biblioteka powstała
w  1948 roku                       

Uchwała Nr XXXVII/450/17 z dnia 25 maja 2017r.w sprawie nadania imienia i Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 D