Data posiedzenia:
2020-02-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie za rok 2019.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miasta Piekary Śląskie na rok 2020.
9. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Piekary Śląskie za rok 2019.
10. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 stycznia 2020 r.
11. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
12. Wręczenie tytułu "Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie" Pani Lene Schade oraz Panu Bentowi Schade.
13. Zamknięcie obrad.