Informacja międzysesyjna za okres od 20.02.2020 r. - 24.03.2020 r.