Data posiedzenia:
2020-01-30

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
7. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 grudnia 2019 r.
8. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
9. Zamknięcie obrad.