Zarządzenie Nr ORo.0050.118.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie.