Informacja międzysesyjna za okres od 12.12.2019 r. - 21.01.2020 r.