POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 16 - 17 stycznia 2020 r.