NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - NIEODPŁATNA MEDIACJA

2021 ROK - HARMONOGRAM DYŻURÓW 
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK W GODZ. 8 - 16
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE ul. BYTOMSKA 92 pok. nr 1

Nr telefonu do rejestracji wizyty: 32 776 14 94 lub 32 39 39 383

Pomoc prawną realizują:

- radcy prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Katowicach,

- adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,

 

- adwokaci i doradcy obywatelscy Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" Katowice