Data posiedzenia:
2019-11-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o zmianie na stanowisku Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich.
4. Wręczenie stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów-mieszkańców Piekar Śląskich.
5. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 października 2019 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.