Informacja międzysesyjna za okres od 21.11.2019 r. - 11.12.2019 r.