Zarządzenie nr ORo.0050.761.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.