Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o nowym terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w sprawie wydobywania węgla "Barbara - Chorzów 2"