Zarządzenie nr ORo.0050.695.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 listopada w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Miasta Piekary Śląskie w 2020 roku.