Informacja międzysesyjna za okres od 18.09.2019 r. - 15.10.2019 r.