W sprawie:
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piekary Śląskie.

Data uchwały:
2008-04-24

Numer uchwały:
XXII/230/08

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.