Zarządzenie Nr ORo.0050.620.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2020 roku.