Data posiedzenia:
2019-08-29

Status:
zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie gratulacji w związku z powołaniem na stanowiska kierownicze oraz podziękowań dotychczasowym dyrektorom w miejskich placówkach oświatowych.
4. Wręczenie podziękowań Młodzieżowej Radzie Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2018/2019.
5. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
6. Prezentacja projektów wybranych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
8. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
9. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
10. Przyjęcie protokołów z X sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz XI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 sierpnia 2019 r.
11. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
12. Zamknięcie obrad.