Data posiedzenia:
2019-08-05

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad..
3. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 r. (druk 183)
4. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w formie umowy wsparcia finansowego (druk 184).
5. Zamknięcie obrad.