Informacja międzysesyjna za okres od 19.06.2019 r. - 20.08.2019 r.