Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn.zm.) fragment wniosku został zakreślony ze względu na ochronę prywatności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) w związku z art. 24 ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm) fragment wniosku został zakreślony.