Decyzja Nr ORo.120.2.23.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany decyzji Nr ORo.120.2.11.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania redaktorów i zastępców redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz uslug SEKAP-u Urzędu Miasta Piekary Śląskie