Data posiedzenia:
2019-05-30

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie Pani Gabrieli Kossakowskiej tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie".
4. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
5. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2018.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2019 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.