Informacja międzysesyjna za okres od 17.04.2019 r. - 20.05.2019 r.