Zarządzenie Nr ORo.0050.345.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r.  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie