Zarządzenie Nr ORo.0050.321.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej