Informacja międzysesyjna za okres od 21.03.2019 r. - 16.04.2019 r.