Data posiedzenia:
2019-02-28


Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie za rok 2018.
5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
6. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
7. Dyskusja na temat projektu termomodernizacji budynków Osiedla Wieczorka.
8. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Piekary Śląskie na rok 2019.
9. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 31 stycznia 2019 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.