Data posiedzenia:
2019-01-31

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
4.Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
6.Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie.
7.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
8.Zamknięcie obrad.