Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa alei spacerowej pomiędzy Miejską Szkołą Podstawową nr 13, Miejskim Przedszkolem nr 15 i Żłobkiem Miejskim