W sprawie:
zmiany uchwały Nr XVI/182/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

Data uchwały:
2008-03-13

Numer uchwały:
XXI/227/08

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.