UWAGA!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.02.2019 r. do godz. 11:30

TERMIN OTWARCIA OFERT: 14.02.2019 r. godz. 12:00