Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie