Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w terenie pomiędzy ul. Miodową a ul. Pod Lipami na zachód od ul. Kasztanowej"

 

Uwaga!!

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert- 06.02.2019r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert- 06.02.2019r. godz. 12:00