Zarządzenie Nr ORo.0050.50.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie.